Tämänkertaisessa blogijaksossa vastaan kysymykseen, miksi meillä ei ole omia työntekijöitä vaan alihankkijat? Vastaushan ei ole joko tai, molemmissa on hyvät puolensa. Meidän liiketoimintaamme aliurakointi kumppanuusmallilla toimii paremmin. Avaan seuraavaksi, miksi.

Sitä ennen vastaan siihen jatkokysymykseen, eli ovatko kumppanimme suomalaisia? Yhteistyökumppanimme ovat suomalaisia, ja tekijöiden osalta kansallisuuden sijaan meille merkitsee työn laatu.


Mitä tarkoittaa aliurakointi kumppanuusmallilla?

Toisinaan aliurakointi rinnastetaan jatkuvaan halvimman hinnan etsintään. Tarvittaessa kaikki aliurakoitsijat ollaan valmiita vaihtamaan siirryttäessä hankkeesta toiseen. Tällainen niin kutsuttu kertakäyttökulttuuri pystyy vastaamaan tilaajan tarpeisiin kustannustehokkaasti, mutta yhteistyötä se ei kehitä. Jokaisessa hankkeessa pääurakoitsija joutuu rakentamaan toteuttavan tiiminsä uudestaan uusien tekijöiden kanssa ja opettelemaan yhteistyön niksit. Hankkeen jälkeen aliurakoitsijoiden vaihtuessa työ aloitetaan alusta.

Siksi aliurakointimme perustuu jatkuvuuteen. Olemme vuosien ajan keskittyneet löytämään rinnallemme luotettavat kumppanit, joiden kanssa yhteistyö sujuu ja työjälki on laadukasta.

Yhteisten hankkeiden kautta yhteistyömme on tiivistynyt kumppaniverkostoksi. Kumppaniverkostostomme kattaa toteutussuunnittelusta vastaavat suunnittelutoimistot sekä toteutuksen puolelta maanrakennus-, purku-, LVI-, sähkö-, laatoitus- ja timpuriurakoitsijat. Kumppaniverkostossamme on yhdestä kolmeen saman alan toimijaa.

Yhteistyön hitsauduttua me emme tunne vain kumppaniyrityksiä, vaan niissä työskentelevät ihmiset ja heidän osaamisensa.

Kumppanuuden kolme etua putkiremontin toteuttajan näkökulmasta

Tarve putkiremontin toteuttamiselle tulee yleensä nopeasti. Putket saattavat jo vuotaa ja hanke pitäisi saada käynnistettyä mahdollisimman pikaisesti. Samaan aikaan putkiremontti pitää saada toteutettua taloudellisesti, mutta laadukkaasti.

Kumppanuuksien kautta voimme vastata taloyhtiöidenne tarpeisiin

  • täsmällisesti,
  • taloudellisesti ja
  • taidokkaasti.

Täsmällisyys

Hanke pitää saada alkamaan tarvittaessa nopeastikin ja haluamme palvella taloyhtiötänne parhaimman mukaan. Koska kumppaniverkostossamme on useampi saman alan toimija, on tiukempikin aikataulu helppo sovittaa täsmällisesti. Voi olla, että yhden kumppanimme kalenteri on jo täynnä, mutta toiselle taloyhtiönne aikataulu sopii mainiosti. Tämä koskee niin suunnittelua kuin toteutuksen aliurakointikumppaneita.

Kumppanuusverkostomme takaakin sen, että hankkeenne saadaan aikataulutettua täsmälleen taloyhtiöllenne sopivaksi.

Taloudellinen

Kumppanuusajattelu pitää luotettavat toimijamme lähellä, mutta samalla toimijoiden välinen terve kilpailujännite säilyy.

Jotta valitsemme kumppanimme yhä uudestaan uusiin hankkeisiimme, vaadimme heiltä samaa kuin mitä meiltä päätoteuttajana vaaditaan: laadukasta tekemistä, loistavaa palvelutasoa ja kilpailukykyistä hintaa.

Kilpailujännite ohjaa kehittämään omaa toimintaa yhä laadukkaammaksi ja sujuvammaksi. Yhtä lailla, tiiviin yhteistyön kautta kumppanimme haastavat myös meitä kehittymään, jotta putkiremonttimme palvelevat taloyhtiönne tarpeita yhä paremmin.

Taidokas

Merkittävä etu kumppaniverkostomme itsenäisistä toimijoista on kokemus.

Jokaisella kumppanilla on kokemusta, miten työ tehdään fiksusti ja mitkä materiaalit toimivat parhaiten. Yhdistämällä kumppaniverkostomme kokemus, jokaiseen tilanteeseen löydetään aina toimiva ratkaisu. Väitänkin, että kumppaniverkostomme kautta meillä on käytössämme laajin tietotaito onnistuneen putkiremontin toteuttamiseksi.

Mitä etuja kumppanuuksista on taloyhtiölle?

Kumppanuus palvelee taloyhtiötänne heti toteutussuunnittelusta lähtien. Kun tunnemme toteutussuunnittelun sisällön sekä siihen osallistuvat suunnittelijat, tunnemme myös työhön kuluvan ajan. Siksi voimme aikatauluttaa suunnitteluvaiheen perinteistä nopeammaksi.

Toteutussuunnitteluvaiheeseen osallistuu suunnittelukumppanimme lisäksi toteutuksen aliurakoitsijamme. Kun suunnitteluratkaisut rakennetaan tiiviissä yhteistyössä, yhdistyvät suunnitelmissa toteutukseltaan laadukkaat ratkaisut.

Putkiremontin toteutusssuunnittelun valmistuttua on putkiremontin sisältö jo aliurakoitsijakumppaneillemme tuttu. Putkiremontin toteutus voidaan aloittaa suoraan eikä etenemisessä tarvitse varautua yllätyksiin. Jos toteutuksen aikana ilmaantuu pieniä muutostarpeita, takaa kumppaneiden välinen tiivis yhteistyö sen, että muutostarve havaitaan välittömästi, ratkaisuehdotuksista keskustellaan avoimesti ja tilanteeseen sopivin ratkaisu löydetään viiveettä.

Putkiremontti, jonka sisältö on räätälöity taloyhtiönne mukaan, valmistuu sujuvasti ilman turhia odotteluita, varauksia tai peruuttamisia. Siis sujuvasti aikataulussa ja laadukkaasti sovittuun hintaan.

Seuraavan viikon blogissa pohdin sitä, mitä hyötyä rakennuttajakonsultille on valita kokonaivastuurakentamiseen perustuva TÄSMÄ -putkiremontti perinteisen kokonaishintaisen urakoinnin sijaan.