Tämänkertainen blogikirjoitus on omistettu teille rakennuttajakonsulteille. Koen, että isännöitsijöiden ohella olette merkittävin onnistuneen putkiremonttihankkeen mahdollistaja. Pohdinkin päätoteuttajan näkökulmasta, voisimmeko me auttaa sinua onnistumaan yhä paremmin putkiremonttihankkeessa?


Rakennuttajakonsultti on taloyhtiölle putkiremonttihankkeen käynnistäjä ja projektin johtaja

Putkiremontti on taloyhtiölle aina suuri ponnistelu. Niin blogikirjoitukset kuin kirjallisuustutkielmatkin ehdottavat, että taloyhtiön kannalta tärkeintä on palkata asiantunteva rakennuttajakonsultti mukaan heti hankkeen alkumetreillä. Olen samaa mieltä. Rakennuttajakonsultilla on riittävä kokemus johtaa putkiremontin tarveselvitys ja hankesuunnittelu niin, että kiinteistön tarpeet ja osakkaiden toiveet saadaan nivottua yhteen taloyhtiölle sopivaan budjettiraamiin.

Rakennuttajakonsultti toimii usein hankkeen projektinjohtajana ja erotuomarina

Hankesuunnittelun jälkeen rakennuttajakonsultti toimii taloyhtiön oikeana kätenä ehdottaessaan sopivaa tapaa edistää putkiremonttihanketta. Lähdetäänkö hanketta kilpailuttamaan perinteisesti eli toteutussuunnittelijoiden kilpailutus – toteutussuunnittelijoiden valinta – toteutussuunnittelu – pääurakoitsijan kilpailutus – pääurakoitsijan valinta – toteutus.

Projektinjohtajan ominaisuudessa rakennuttajakonsultti huolehtii, että hanke etenee taloyhtiön tavoitteiden mukaisessa laajuudessa, budjetissa ja aikataulussa.

Koen projektinjohtajan tehtävään sisältyvän myös erotuomarin taitoja. Putkiremontin edetessä suunnittelusta toteutukseen, kytketään hankkeeseen mukaan vaiheittain uusia toimijoita. Jokaisen toimijan kanssa on tarkasteltava ostettavan osakokonaisuuden sisältö ja laatutaso niin sopimusvaiheessa kuin työn aikanakin.

Yksittäisten toimijoiden koordinoinnin lisäksi putkiremonttiin muodostuvan tiimin pitää sulautua yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka toimijat kulkevat samaan suuntaan.

Osakokonaisuuksista koostuva putkiremonttihanke onkin kuin palapeli. Hankkeen aikana tulee vastaan tilanteita, kun toimijoiden välisiä urakkarajoja täytyy selvitellä. Reagoinnin tulee olla välitöntä ja sovittelijan roolissa rakennuttajakonsultilta vaaditaan hyviä yhteistyötaitoja, jotta epäselvyydet ratkaistaan hyvässä hengessä.

Meidän yhteinen tavoite on hallittu putkiremonttihanke, joten voimmeko me auttaa tällä matkalla?

Herääkin kysymys, voisimmeko me päätoteuttajana auttaa onnistumistasi?

Näen kaksi tapaa. Ensimmäinen on keskinäisen yhteistyön tiivistäminen ja siten syvemmän luottamuksen rakentaminen ottamatta kantaa toteutustapaan.  Toisena mahdollisuutena on valita putkiremontille vaihtoehtoinen toteutustapa, jossa me päätoimijana voimme ottaa suuremman vastuun suunnittelevan ja  toteuttavan tiimin rakentamisesta sekä hallinnoinnista. Eli siitä palapelin rakentamisesta.

Keskityn tässä blogissani jälkimmäiseen, sillä toteutussuunnittelun ja toteutuksen yhdistävä TÄSMÄ -putkiremontti luo hankkeeseen kolme etua

Kokonaisvastuu

TÄSMÄ -putkiremontissa meillä on kokonaisvastuu sekä toteutussuunnitelmista, että niiden toteuttamisesta. Toteutussuunnittelu perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kumppaniverkostomme suunnittelutoimistojen kanssa, joiden yhteistyökyvykkyys ja suunnitelmien laatu on todennettu jo aiemmissa hankkeissa.

Vastaamme suunnittelun edistymisestä sovitusti. TÄSMÄn hankeaikataulumme sisältääkin etenemisen pääkohdat ja päätöksentekohetket. Tämä luo selkeästi hallittavan polun hankkeelle.

Yhtä lailla, osallistamme toteutussuunnitteluun kumppaniverkostostamme valitsemat aliurakoitsijat. Kun hanke etenee toteutukseen, on sisältö ja tekniset ratkaisut jo tutut toteuttavalle tiimillemme.

Jos toteutuksen aikana ilmaantuu pieniä muutostarpeita, takaa kumppaneidemme välinen tiivis yhteistyö sen, että muutostarve havaitaan välittömästi, ratkaisuehdotuksista keskustellaan avoimesti ja tilanteeseen sopivin ratkaisu löydetään viiveettä.

Räätälöinti

Projektinjohtajan tärkein tehtävä on varmistaa, että taloyhtiön tahtotila toteutuu.

TÄSMÄssä hyödynnetään sekä suunnittelijoiden, että toteuttajan kokemusta. Etuna on hankkeen sisällön räätälöinti jo ennen toteutussuunnitteluun ryhtymistä tilakohtaisesti, taloyhtiön tahtotilan mukaisesti. Määritämme yhdessä, mitä toimenpiteitä missäkin tilassa tehdään ja millaiseksi pintamateriaalien perustaso säädetään.

Mikä parasta, meillä on kattava kustannustietous, joten valintojen vaikutus hankkeen budjettiin nähdään reaaliaikaisesti.

Pitävä hinta

Miltä kuulostaa pitävä kokonaishinta jo ennen toteutussuunnittelua? Ja vielä siten, että sen kilpailukykyisyys peilataan aiempiin toteutuneisiin putkiremonttihankkeisiin? TÄSMÄn avulla se onnistuu.

Kun kokonaishinta on lukittu KVR-sopimuksessa, on fokus hankkeen edistämisessä sovitulla laatutasolla, sovitussa aikataulussa.

Toki olen nähnyt putkiremonttien onnistuneen lukuisia kertoja myös perinteisellä kokonaishintaisella urakoinnilla. Tällöin onnistumisen edellytyksenä on toimivat henkilökemiat hankkeen avainhenkilöiden välillä.

Ja henkilökemioistahan lopulta on aina kyse. Kuitenkin vaihtoehtoinen putkiremontin toteutustapa, kuten TÄSMÄ, selkeyttää jo itsessään hanketta. Kun palapeli on suppeampi, kokonaisuudesta muodostuu tiiviimpi. Sen pohjalta keskinäistä yhteistyötä on entistä helpompi rakentaa. Putkiremontin edetessä sovitusti, on hanke meille kaikille helpompi kuljettaa läpi tuottaen asiakkaille paremman lopputuloksen.

Kesäisin terveisin,

Harri Heikura
040 5800 401
harri.heikura@nhkputkiremontit.fi

Ensi viikon blogijaksossa jatkan pohdintaa isännöitsijän näkökulmasta, miten voisimme auttaa isännöitsijää onnistumaan putkiremonttihankkeessa yhä paremmin?