Asukaslähtöisyyttä, nopeutta, laatua, kustannustehokkuutta, räätälöintiä, avoimuutta, moderneja toteutusmalleja – putkiremonttien markkinoinnissa kasvot ovat monet. Silti perinteinen kokonaishintainen putkiremonttiurakka on yhä suosituin toteutusmalli. Väitän, että syy löytyy sen vertailtavuudesta.


Puhutaanpa sitten mistä tahansa putkiremontista tai toteutusmallista, päätöksenteon hetkellä se tiivistyy samoihin kysymyksiin, joita kysymme itseltämme ostaessamme 200 euron tavaraa:

  • Tuotteen ominaisuudet. Vastaahan se parhaiten juuri minun tarpeisiini?
  • Tuotteen vertailu. Verrattuna vastaaviin tuotteisiin, täyttääkö tämä parhaiten hakuehtoni?
  • Tuotteen hinta. Verrattuna muihin vastaaviin tuotteisiin tai tämän tuotteen hintakehitykseen, onko nyt paras hetki ostaa juuri tämä tuote?

Putkiremontissa puhutaan 200 euron sijaan jopa miljoonista. Miljoonista, jotka minä, sinä ja naapurit yhdessä maksamme. Päätöksentekoa ei voi siten tehdä hätiköiden tai mututuntumalla, vaan päätökselle on oltava selkeät syyt.

Siksi on olennaista pohtia tarkemmin, miten päätöksiä tehdään.


Tuotteen ominaisuudet

Kuka osaa määrittää putkiremontin tarpeen parhaiten? Korjaustarve kun ei ole yksiselitteinen. Jokaisella asukkaalla mielipide aiheeseen. Pitäisikö tällä hallituskaudella tehdä vain akuutit korjaukset? Pitäisikö nyt toteuttaa laaja-alaisempi putkiremontti? Olisiko putkiremontin yhteydessä paras hetki kunnostaa myös piha-alueet? Tarpeen määritys on aina kompromissi, jonka summaamiseen on lähes väistämätöntä valjastaa ulkopuolista apua.


Tuotteen vertailu
Tarpeen määrittäminen on melko vakioitunut prosessi:

  • mitä kiinteistölle on välttämätöntä tehdä teknisestä näkökulmasta?
  • mitä kiinteistölle olisi hyvä tehdä teknisestä näkökulmasta?
  • mitä osakkaat haluavat kodeilleen ja yleisille tiloille tehtävän?
  • mitkä osakkaiden toiveet saavat eniten kannatusta?
  • mihin budjettiin taloyhtiössä on varauduttu?

Miten tarpeesta päästään onnistuneeseen putkiremonttiin? Se riippuu pitkälti tekijästä, sillä ratkaisuja on lukematon määrä. Eri ratkaisuista on olemassa faktatietoa, mutta valinnoissa omakohtaisilla kokemuksilla, tottumuksilla, suosituksilla, myyntipuheilla ja puhtaasti fiiliksillä on painoarvoa.

Relevanttia onkin pohtia, miten taloyhtiö voi luottaa siihen, että laadittu ehdotus vastaa parhaiten määritettyä tarvetta. Onko toteutettava putkiremontti todella taloyhtiön tarpeiden mukainen vai toteutetaanko se samoilla suunnitelmilla kuin naapuriyhtiön remontti?


Tuotteen hinta
Kun tarkastellaan ei-rakennusalan ammattilaista, käytännössä ainoa tapa vertailla eri putkiremontin toteutusmuotoja on yhtenäistää sisältö niin pitkälle kuin mahdollista. Tällöin voidaan olettaa hintojen olevan keskenään verrattavissa ja päätös voidaan tehdä faktaan perustuen.

Onkin helppo ymmärtää perinteisen kokonaishintaisen urakoinnin suosio. Vaikka näitä perinteisen putkiremontin virstanpylväitä projektinjohtajan kilpailutus – projektinjohtajan valinta – tarveselvitys – hankesuunnittelun kilpailutus – hankesuunnittelijan valinta – hankesuunnitelma – toteutussuunnittelijan kilpailutus – toteutussuunnittelijoiden valinnat – toteutussuunnittelu – urakoitsijan kilpailutus – urakoitsijan valinta – toteutus kritisoidaankin hitaana, kalliina ja häiriöherkkänä, on se päätöksenteon näkökulmasta todella selkeä.

Kun edetään askel kerrallaan, voidaan tarkkaan määrittää halutun tuotteen ominaisuudet. Tarjoajat vastaavat tarpeeseen, ilman sooloilua. Se, tuottaako tämä toimintatapa optimaalisen lopputuloksen, on toisarvoista. Päätöksenteon näkökulmasta vertailu hinnan perusteella on selkeää ja toimintatapa tuttu.

Silti perinteisen kokonaishintaisen putkiremontin ei tarvitse olla ainoa päätöksenteon kannalta turvallinen vaihtoehto.


Seuraavassa blogiosassa avaan, miksi taloyhtiön kannattaisi tarkastella myös vaihtoehtoisia toteutustapoja ennen suunnitteluvaihetta. Lisäksi pureudun siihen, miten vaihtoehtoiset toteutustavat luovat jopa perinteistä kokonaishintaista toteutustapaa enemmän turvallisuutta päätöksentekoon.