Putkiremontti ei ole sisällöltään monimutkainen ja epämääräinen, vaan selkeä ja toistettava rakennushanke. Mutta vain silloin, kun se suunnitellaan yhteistyössä ja hyödynnetään kumppaneiden kokemusta. Tässä blogisarjan osassa avaan, miten kokonaisvastuurakentaminen (KVR) tuo uusia mahdollisuuksia sujuvammalle suunnittelulle.


Putkiremontin suunnitteluun pätee eritoten vanha viisaus ei kannata keksiä pyörää joka kerta uudestaan.

Kun kokonaisvastuurakentamisessa (KVR) vastuu sekä suunnittelusta että toteutuksesta on meillä, oli lähtökohtamme siirtyä keksimisen sijaan pyörän kehittämiseen.

Siksi tiivistimme yhdessä suunnittelukumppaneidemme kanssa kertyneen kokemuksemme tekniikkakirjastoksi. Tekniikkakirjasto sisältää vain toimivaksi havaittuja ratkaisuvaihtoehtoja putkiremontin eri osa-alueista, joista valitsemme juuri teidän taloyhtiönne tarpeisiin soveltuvimmat. Kokemuksemme hyödyntäminen tuottaa taloyhtiöllenne aikasäästöä, paremmat vaikutusmahdollisuudet ja laadukkaamman kokonaisuuden.

Miten kaikki sitten tapahtuu?

Putkiremontin hankesuunnitelma tiivistää taloyhtiönne tarpeen

Taloyhtiönne teettämän putkiremontin hankesuunnitelman perusteella muodostamme tehokonsultaatioviikon aikana ehdotuksen hankkeen teknisistä ratkaisuista ja tilakohtaisesta sisällöstä. Näistä rakentuu budjettihinta.

Koska teemme teknisten ratkaisuiden valinnan tiiviissä yhteistyössä suunnittelukumppanimme kanssa, voidaan varsinainen toteutussuunnittelu aloittaa heti tehokonsultaatioviikkomme jälkeen, kun putkiremontin sisältö on lukittu taloyhtiönne budjettiin sopivaksi ja kokonaisvastuurakentamisen sopimus on allekirjoitettu.

Mitä tapahtuu KVR-urakkasopimuksen solmimisen jälkeen?

Putkiremonttisopimuksen jälkeen voimme edetä suoraan teknisten suunnitelmien laatimiseen suunnitteluaikataulumme mukaisesti.

Teknisellä katselmuskierroksella kartoitamme kiinteistönne rakenteiden paksuudet ja rakennusaikana käytetyt materiaalit. Sen jälkeen suunnittelemme tekniikkareititykset. Pohdimme siis, missä ja miten viemäriputket, vesiputket ja sähköjohdot tulevat kulkemaan niin yleisissä tiloissa kuin asunnoissakin.

Fiksusti suunnitellut talotekniset reitit nimittäin määrittävät myös kotien kylpyhuoneen ja muiden huoneiden kalustesijoittelua, ja siten tilojen käyttöä arjen askareissa. Sujuva suunnittelu onkin onnistuneen putkiremontoidun kodin kivijalka.

Vasta kun olemme varmentuneet tekniikkareittiemme toimivuudesta, jatkamme tilakohtaiseen pintamateriaalien suunnitteluun.

Mitä etuja suunnittelu kokonaisvastuurakentamisen mallilla tuo taloyhtiölle?

Kokonaisvastuurakentamisessa (KVR) toteutussuunnittelu tehdään intensiivisessä yhteistyössä toteuttajan, suunnittelijoiden ja taloyhtiönne kanssa. Se tuottaa taloyhtiöllenne:

  • paremmat vaikutusmahdollisuudet,
  • vaivatonta aikasäästöä ja
  • laadukkaamman lopputuloksen.

Paremmat vaikutusmahdollisuudet

Tunnemme suunnitteluvaiheen tarkasti. Koska kannamme kokonaisvastuun sekä suunnittelusta että toteutuksesta, ohjaa KVR-putkiremonttiamme kokemukseen perustuva suunnitteluaikataulu.

Sen lisäksi, että taloyhtiönne voi luottaa hankkeen etenevän määritetyssä aikataulussa, sisältää suunnitteluaikataulumme selkeästi kohdat, jolloin otamme taloyhtiönne mukaan päätöksentekoon.

Osallistaminen juuri oikeissa kohden tuo taloyhtiöllenne paremmat vaikutusmahdollisuudet samalla kun kokonaisvastuurakentamisen tuoma vaivattomuus taloyhtiönne suuntaan säilyy.

Vaivatonta aikasäästöä

Kun suunnittelua tehdään systemaattisesti ja intensiivisessä yhteistyössä, syntyy  toteutettavan putkiremontin suunnitelmat perinteistä nopeammin.

Nopeus ei tarkoita kuitenkaan hutilointia tai taloyhtiöllenne lisääntynyt stressiä. Kysymys on vain fiksusta suunnittelun aikatauluttamisesta: kun oikeat päätökset tehdään ajallaan ja fokus on suunnitelmien tarkentamisessa, syntyy suunnitelmat nopeammin helpommalla.

Laadukkaampi lopputulos

Suunnitelmaratkaisuiden perustuessa jo toimiviksi todennettuihin, ei itse putkiremontin aikana ole odotettavissa suuria yllätyksiä. Tämä auttaa aikatauluttamaan putkiremontin toteutusta: tunnemme tehtävät työt, työtavat ja niihin kuluvan ajan luotettavasti.

Samoin tiedämme, että putkiremontin aikana ilmenee aina pieniä muutostarpeita. Suunnittelukumppanimme ollessa tiiviisti mukana hankkeessa myös toteutuksen aikana, voimme reagoida muutostarpeisiin välittömästi ja löytää ratkaisun jo saman päivän aikana.

Ja mikä parasta, päivitämme muutostarpeiden kautta tekniikkakirjastoamme, jotta tulevaisuudessa ratkaisumme palvelevat taloyhtiöiden tarpeita yhä paremmin.

Toimivat tekniikkaratkaisut ovat onnistuneen putkiremontin kivijalka. Kun kivijalka on kunnossa, on luontevaa siirtyä tilapintojen määrittämiseen. Eli millainen minun putkiremontoitu kotini tulee olemaan.

Seuraavassa blogijaksossa tarkastelenkin putkiremonttia sisustussuunnittelijan silmin. Miten luomme palvelua, jonka lähtökohtana on ymmärrys, että koti on osa identiteettiämme. Ja joka on mahdollista toteuttaa osana koko taloyhtiönne putkiremonttia?